Instytut Dziennikarstwa: logo Studia Medioznawcze: logo

©Instytut Dziennikarstwa UW, 1999-2016

ISSN 1641-0920

Pierwotną wersję „Studiów Medioznawczych” stanowi wersja elektroniczna.

©The Institiute of Journalism, University of Warsaw, 1999-2016

ISSN 1641-0920

The electronic release of 'Media Studies' is the primary release.

Adres Redakcji / Editorial Office:

Studia Medioznawcze
Instytut Dziennikarstwa UW
00-310 Warszawa, ul. Bednarska 2/4
Polska / Poland

Telefon / Phone number: (22) 55-20-240
e-mail: sm@id.uw.edu.pl

Redaktor Naczelny / Chief Editor: Marek Jabłonowski

Zastępca redaktora/Sekretarz / Secretary: Teresa Maciszewska, Robert Cieślak

Rada Naukowa / Science Council

Przewodniczący Rady / Chairman: Janusz W. Adamowski

Jane Curry (Stany Zjednoczone / USA), Azizbek Dżusepbekow (Kirgistan / Kyrgyzstan), Paul Gradvohl (Francja / France), Rafał Habielski, Slavomír Magál (Słowacja / Slovakia), Małgorzata Marcjanik, Jerzy Olędzki, Wiesław Sonczyk, Robert Traba (Niemcy / Germany), Andrius Vaišnys (Litwa / Lithuania), Nikołaj N. Wandyszew (Ukraina / Ukraine), Jelena Wartanowa (Rosja / Russia), Wiesław Władyka

Redaktorzy / Staff: Tomasz Gackowski, Michał Głowacki, Alicja Jaskiernia, Paulina Orłowska, Joanna Szylko-Kwas, Michał Zaremba

Redaktor językowy / Language editor: Elżbieta Błuszkowska

Redaktor statystyczny / Statistical editor: Marcin Łączyński

Projekt graficzny / Layout design:: Stanisław Małecki